Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012

Agenda opgesteld 22 maart 2012

Agenda Dinsdag 27 maart 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

32 878

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I Hamerstuk

(onder voorbehoud)

33 166

Wijziging van de Uitvoeringswet grondkamers (aanpassing in verband met Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en in verband met herziening benoemingsprocedure)

II Plenair debat

Algemene Europese beschouwingen 2012

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

31 929

Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek