31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

nr. 66
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2009

Op 18 september jl. heb ik u de concept-opdracht toegezonden voor de commissie die zich gaat buigen over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel.

Inmiddels kan ik u ook de samenstelling van de commissie melden.

De commissie staat onder voorzitterschap van de heer dr. C.P. Veerman – directeur Bracamonte B.V.

De overige leden van de commissie zijn:

– De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan – Voorzitter SER

– De heer drs. M.J.G. Bormans – Voorzitter college van bestuur hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

– De heer K.M. Geven – Oud voorzitter European Students Union

– Mevrouw dr. E. Hazelkorn – Director of Research and Enterprise and Dean of the Graduate Research School van het Dublin Institute of Technology

– De heer dr. R. M. Berdahl – voorzitter van de Association of American Universities (AAU).

De commissie zal in februari 2010 haar advies uitbrengen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Naar boven