Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+Provinciaal blad


Zoek inMeer informatiePublicatiegegevens

  /van - -
t/m - -

Rubriek(en)Meer informatie

Selecteer rubriek(en)

Kies hieronder één of meer rubrieken. U kunt later meer rubrieken aan uw zoekvraag toevoegen.


Publicerende organisatie(s)Meer informatie

Zoek publicerende organisatie(s)

Gevonden organisaties (13)


Onderwerp(en)Meer informatie

Selecteer onderwerp(en)

Kies hieronder een hoofdonderwerp en selecteer vervolgens één of meer subonderwerpen binnen dat hoofdonderwerp. U kunt later meer hoofdonderwerpen aan uw zoekvraag toevoegen.


Inloggen

zoek.officielebekendmakingen.nl kent een zoekdienst met attenderingsfunctie. Met deze functie kunt u een zoekvraag laten registreren. U wordt vervolgens via een e-mailtje op de hoogte gesteld als er nieuwe wet- en regelgeving verschijnt die te maken heeft met de opgeslagen zoekvraag.

Als u zich wilt attenderen op zoekvragen dient u geregistreerd en ingelogd te zijn. Als u ingelogd bent, kunt u ook eventueel opgeslagen zoekvragen verwijderen of wijzigen. Voor meer informatie zie: 'Met attenderingsfunctie zoeken' in de helptekst. U kunt in het veld hieronder inloggen.


Nog geen login? Registreer u nu
Wachtwoord vergeten? Reset uw wachtwoord

Registreren

zoek.officielebekendmakingen.nl kent een zoekdienst met attenderingsfunctie. Met deze functie kunt u een zoekvraag laten registreren. U wordt vervolgens via een e-mailtje op de hoogte gesteld als er nieuwe wet- en regelgeving verschijnt die te maken heeft met de opgeslagen zoekvraag.

Als u zich wilt attenderen op zoekvragen dient u geregistreerd en ingelogd te zijn. Als u ingelogd bent, kunt u ook eventueel opgeslagen zoekvragen verwijderen of wijzigen. Voor meer informatie zie: 'Met attenderingsfunctie zoeken' in de helptekst. U kunt zich in de velden hieronder registreren.

Wachtwoord opvragen

Voer het e-mailadres in waarmee u zich hebt geregistreerd en druk op "Bevestigen". Uw wachtwoord wordt ge-e-maild naar het opgegeven adres.


Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad in Pdf-formaat met een uitgiftedatum vanaf 1 juli 2009 vormen een bekendmaking in de zin van de Grondwet. Voor die datum geldt dat alleen publicaties in de gedrukte bladen een officieel karakter hebben. Staatscourant publicaties van voor 1 juli 2009 zijn slechts deels elektronisch beschikbaar.

DossiernummerInfo

Dossiernummer
Kamerstukken zijn te vinden op basis van het dossiernummer met eventueel het ondernummer (het ondernummer kunt u in onderstaand veld invoeren.) Het dossiernummer dient u aaneensluitend in te voeren, dus ’12345’ i.p.v. ’12 345’.
U kunt verder verfijnen indien het dossiernummer een toevoeging kent, bijvoorbeeld een hoofdstuknummer. De toevoeging kunt u achter het dossiernummer invoeren (bijv. ‘12345 XII’). Het Rijkswetnummer kan worden weggelaten.

OndernummerInfo

Ondernummer
Wanneer een dossier uit verschillende documenten bestaat, wordt dit aangegeven met een ondernummer (ook wel stuknummer of volgnummer genoemd). Hier wordt niet het hoofdstuknummer mee bedoeld.
In kamerstuk ‘12345 XII 12’ is ‘XII’ het hoofdstuknummer dat bij het veld dossiernummer wordt ingevuld en ’12’ het ondernummer dat u in dit veld invult.

VergaderjaarInfo

Vergaderjaar
Geef hier het vergaderjaar van de publicatie op. Bijvoorbeeld: ‘2008-2009’.

NummervergaderingInfo

Nummer vergadering
Handelingen zijn te vinden op basis van de combinatie vergaderjaar (bijv. ‘2008- 2009’) en vergadernummer.

ItemnummerhandelingenInfo

Itemnummer handelingen
Vergaderingen die gehouden zijn vanaf 1 januari 2011 hebben een itemnummer per onderwerp van de vergadering. Zoek met dit veld om een specifiek item van een vergadering te vinden. Gebruik dit veld in combinatie met nummer vergadering en vergaderjaar.

VraagnummerInfo

Vraagnummer
Kamervragen (met of zonder antwoorden) vindt u op basis van het vraagnummer.

AanhangselnummerInfo

Aanhangselnummer
Kamervragen met antwoorden vindt u op basis van het aanhangselnummer.

IndienerInfo

Indiener
U kunt een parlementair document opzoeken via de achternaam van een indiener. Wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar documenten van minister E.E. van der Laan, zoekt u op ‘Laan’. Voorletters of tussenvoegsels kunnen worden weggelaten.

KamerInfo

Kamer
Kamer

ZoekInInfo

Zoek in
U kunt hier zoeken op basis van één of meer woorden die voorkomen in de titel of tekst. Wanneer u een woord invoert, wordt er exact op deze term gezocht. Als u meerdere woorden invoert, moeten alle woorden voorkomen. Als u op een letterlijke tekst wilt zoeken, gebruikt u aanhalingstekens. Indien u ook op woordsamenstellingen wilt zoeken, dan kunt u gebruik maken van een ‘*’. Bijvoorbeeld met de zoekterm: ‘milieu*’, vindt u ook ‘milieuvergunning’ en ‘milieuplan’.

PublicerendeOrganisatiesInfo

Publicerende organisatie(s)
U kunt één of meerdere organisaties selecteren die een bekendmaking hebben gepubliceerd. U vraagt op deze manier bijvoorbeeld eenvoudig alle bekendmakingen op van het ministerie van Veligheid en Justitie.

OnderwerpenInfo

Onderwerpen
U kunt hier één of meerdere onderwerpen selecteren. U vindt dan bijvoorbeeld alle publicaties over ‘media’ en/of ’strafrecht’.

RubriekenInfo

Rubriek(en)
Hier kunt u één of meerdere rubrieken opgeven waarin u wilt zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor ‘besluiten van algemene strekking’ en/of ‘circulaires’.

OnderwerpTractatenbladInfo

Onderwerp(en)
U kunt hier één of meerdere onderwerpen selecteren. U vindt dan bijvoorbeeld alle publicaties over ‘mensenrechten’ en ‘terrorisme’.

PublicatiegegevensInfo

Publicatiegegevens
Indien u op zoek bent naar een bepaald kamerstuk of handeling, kunt u hieronder zoeken op basis van de bij u bekende gegevens.

PaginanummerInfo

Paginanummer
Het nummer van een pagina uit de Handelingen. Gebruik dit veld in combinatie met Vergaderjaar.

DocumentStatusInfo

Alle of alleen opgemaakte stukken
Kies hier of u alleen definitieve (opgemaakte) stukken wilt zoeken of ook onopgemaakte stukken (alles).

RuimtelijkPlanInfo

Planidentificatienummer
Het planidentificatienummer is het unieke nummer van een ruimtelijk plan. U kunt deze vinden in het ruimtelijk plan op ruimtelijkeplannen.nl, en in de tekst van bekendmakingen over dit plan. Voorbeeld : NL.IMRO.0416.BPCPBV2009-on01.

SubrubriekenInfo

Subrubriek(en)
Wanneer u één rubriek gekozen hebt kunt u hier één of meerdere subrubrieken aangeven om uw zoekopdracht te verfijnen.

VergaderdatumInfo

Datum document
Elk parlementaire document heeft een eigen, voor het document relevante datum. Dit kan bijvoorbeeld de datum van de vergadering zijn (Handelingen) of de datum indiening of ontvangst (Kamervragen).

InloggenInfo

Inloggen/uitloggen
Voor het opslaan van zoekvragen en attenderingen moet u inloggen. Om te kunnen inloggen, moet u zich eerst registreren. Als u wilt uitloggen, klikt u op uitloggen.

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl