Inspraak watergebiedsplan Diemerpolder.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Diemerpolder een watergebiedsplan wordt voorbereid.

Het plan bevat onder meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding.

 

Inzien van stukken

Het ontwerp-watergebiedsplan met de bijbehorende stukkende ligt vanaf 5 augustus t/m 15 september ter inzage.

 

Bekijk het ontwerp watergebiedsplan Diemerpolder en bijbehorende stukken op www.officielebekendmakingen.nl (zoek op ‘ontwerp watergebiedsplan Diemerpolder’). Naast het ontwerp watergebiedsplan Diemerpolder vindt u hier ter informatie alle bijlagen met kaarten.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode dat het ontwerp watergebiedsplan Diemerpolder ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken over dit plan. U kunt ook online een zienswijze indienen op www.agv.nl/inspraak.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

o.v.v. Waterplannen en projecten

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp watergebiedsplan Diemerpolder’ te vermelden.

Contact  

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp watergebiedsplan Diemerpolder kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten) en vragen naar A. Leskens. Of via de website https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/watergebiedsplan-Diemerpolder/.

 

Amsterdam, 4 augustus 2022

Naar boven