22.0036726 verleende vergunning voor het tijdelijk ( van 1 april tot en met 13 mei 2022) aanbrengen van pontons in verband met gevelreparatie bij de Trompet 1001 in Heemskerk

Vergunning verzonden op 19-01-2022.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap: (https://www.hhnk.nl/bezwaar-maken-tegen-een-bestuursbesluit)

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.

Naar boven