Terinzagelegging ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Zuiderzeeland

Het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Zuiderzeeland ligt van 15 februari tot en met 29 maart 2022 (een termijn van 6 weken) ter inzage. Iedereen die dat wil kan in deze 6 weken een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen.

 

In het Waterbeheerprogramma beschrijven we hoe we de komende jaren het water goed willen beheren

In het ontwerp Waterbeheerprogramma zijn onze beleidskaders, doelen en maatregelen voor 2022 tot en met 2027 opgenomen. Dit is gedaan voor de thema’s waterveiligheid, voldoende en gezond water en schoon, gezuiverd water en omgeving. Ook zijn de missie en visie van Waterschap Zuiderzeeland geactualiseerd.

 

Het programma staat online, u kunt het ook op het Waterschapshuis inzien

Het ontwerp Waterbeheerprogramma is digitaal beschikbaar, via de link op deze pagina.

U kunt ook de papieren versie van het stuk inzien op het Waterschapshuis in Lelystad (Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad). Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dit kan via telefoonnummer 0320 274 911. Voor meer informatie kunt u bellen met Jikke Balkema via telefoonnummer 06 113 24 201.

 

U kunt uw reactie schriftelijk of mondeling doorgeven via een zienswijze

In de periode van 15 februari tot en met 29 maart 2022 kan iedereen die dat wil reageren op het ontwerp Waterbeheerprogramma. Dit kan per brief of per e-mail aan het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE, Lelystad of via waterschap@zuiderzeeland.nl. Graag onder vermelding van: zienswijze ontwerp Waterbeheerprogramma.

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de inspraak- en vaststellingsprocedure van het ontwerp Waterbeheerprogramma kunt u contact opnemen met Jikke Balkema via telefoonnummer 06 113 24 201. Of per e-mail: j.balkema@zuiderzeeland.nl.

 

 

Naar boven