Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 8490ander besluit van algemene strekkingPeilbesluit Othene ter inzage

Vanaf 12 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het peilbesluit Othene.

Iemand kan alleen een beroep instellen indien eerder een zienswijze is ingediend of als iemand een goede motivatie heeft waarom eerder geen zienswijze is ingediend.

 

In het peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het afvoergebied van Othene in de gemeente Terneuzen voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn zo veel mogelijk afgestemd op het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. Het nieuwe peilbesluit hangt samen met een aantal maatregelen die worden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren.

Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.