Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 5585Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 19 april 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater om gewassen te beregenen op landbouwpercelen gelegen aan de Veerstraat in Koewacht.