Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 4355Plannen | overigWatervergunning Oostkapelle

Het waterschap heeft op 7 april 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater voor een bronbemaling ten behoeve van de realisatie van een nieuwbouwwoning aan de Dunoweg 15 in Oostkapelle.