Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 3946Overige overheidsinformatieLegger bergingsgebieden

De ontwerp partiële herziening legger bergingsgebieden is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

 

Achtergrond

 

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen waterstaatswerken zoals waterlopen en stuwen moeten voldoen, welke status ze hebben en welke beschermingszones gelden waar beperkingen gelden op grond van de Keur van het waterschap. Daarnaast geeft een legger aan wie onderhoudsplichtig is. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur en de Waterwet ter plaatse gelden. Het concept van de leggerwijziging heeft betrekking op de bergingsgebieden in het beheergebied van Brabantse Delta.

Indienen zienswijze

Gedurende zes weken van 2 april t/m 14 mei 2021 kun je opmerkingen en wijzigingen op het ontwerp van de leggerwijziging via een zienswijze indienen. Hoe dit werkt is te lezen op onze website.

Er kan alleen worden gereageerd op de wijzigingen in de legger. Het ontwerp van de leggerwijziging is te raadplegen op https://wsbd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d9e6a113fd784a1e8e48b538d2b4f1f0

 

Contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marc Pouw via telefoonnummer 0765-641764 of e-mail m.pouw@brabantsedelta.nl