Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2021 gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2021-3268".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel ontwerplegger regionale Kade Lemmer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Zuiderzeeland
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Geo informatie (waterschap) Waterschap Zuiderzeeland
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2021
Maker Waterschap Zuiderzeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-03-25
Referentienummer ontwerplegger regionale Kade Lemmer
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Samenvatting Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt de vast-stelling bekend van de ontwerplegger voor de regionale waterkering Kade Lemmer in Lemmer.
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerplegger regionale Kade Lemmer
Uitgever Waterschap Zuiderzeeland
Verwijzing wsb-2021-3268
Volgnummer 3268