Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 2437Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2021-002395 hetaaleggen en hebben van een matebuis nabij de Voorweg 89 in Nieuwe Wetering

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 24 februari 2021 een vergunning verleend aan Oasen N.V. voor de aanleg middels een gestuurde boring en hebben van een mantelbuis Ø315 mm PE100 SDR11 en het hierin doorvoeren en hebben van een 4,5 bar drinkwaterleiding Ø63mm PE100 SDR11 in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering aan weerszijde van de Nieuwe Wetering nabij de Voorweg 89 in Nieuwe Wetering.

 

De stukken liggen tot en met 7 april 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Pacros van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 17.

 

Leiden, 24 februari 2021