Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 2213Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning gemeente Tholen

Het waterschap heeft op 15 februari 2021 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling ten behoeve van het vervangen van riolering aan de Bierensstraat in Sint Annaland, gemeente Tholen.