Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 1624Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Camping De Betteld Cadzand

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 7 augustus 2020 een aanvraag ontvangen van IDDS infra namens Betteld Cadzand Project B.V., Badhuisweg 68a, 4506 BD Cadzand om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De aanvraag is in het Omgevingsloket opnieuw ingediend op 8 januari 2021 onder nummer 5718279.