Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1610Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp projectplan Wassenaarschepolder te Kaag en Braassem 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Wassenaarschepolder vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het projectplan betreft maatregelen in het watersysteem in de Wassenaarschepolder in de gemeente Kaag en Braassem, te weten:

 • 1.

  Formaliseren van reeds aangebrachte stuw in de bermsloot van de N207;

 • 2.

  Aanleggen sifon en kantelstuw en het aanpassen van een aantal dammen als onderdeel van de constructie;

 • 3.

  Versmallen bestaande stuw.

Het ontwerp-projectplan ligt ter inzage van 16 februari tot en met 30 maart en kan worden ingezien:

 • 1.

  op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 – 306 30 63.

 • 2.

  via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 20.094488 en onderwerp: ´zienswijze Wassenaarschepolder´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

Leiden, 15 februari 2021