Ontwerp-projectplan Dijkreconstructie Almere Duin Zuid vastgesteld

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt bekend dat het ontwerp-projectplan Dijkreconstructie Almere Duin Zuid is vastgesteld volgens de Waterwet. Gedeputeerde Staten van Flevoland moeten volgens de Wet milieubeheer besluiten of het nodig is om een m.e.r.-beoordeling te maken voor het ontwerp-projectplan. Om zo te toetsen of het milieu hinder kan hebben van de dijkreconstructie. Zij besloten dat dit voor het ontwerp-projectplan Dijkreconstructie Almere Duin Zuid niet nodig is.

 

In Almere Duin wordt een woonwijk aangelegd dichtbij de dijk

Om heel dicht op de dijk te kunnen bouwen en deze in te richten als duinlandschap wordt de waterkering aangepast. De IJmeerdijk wordt over een lengte van drie kilometer gereconstrueerd. In het ontwerp-projectplan staat hoe deze dijkreconstructie in Almere Duin Zuid volgens de Waterwet wordt uitgevoerd. Zodat Flevolanders nu en in toekomst veilig achter de dijk kunnen wonen. Dit zuidelijk deel is het tweede deel van de dijkreconstructie. In 2014/2015 werd het midden van de dijk gereconstrueerd. Over een aantal jaar volgt het noordelijk deel. De aanpassingen worden uitgevoerd door de gemeente Almere. 

 

Het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordeling liggen tot en met 21 december 2021 ter inzage

U kunt het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordeling inzien via www.overheid.nl en op www.flevoland.nl.

 

Op 23 november organiseert gemeente Almere een inloopbijeenkomst

Deze bijeenkomst voor bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gaat over actuele ontwikkelingen in Almere Duin. Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland en de provincie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordeling.

 

Datum: dinsdag 23 november 2021 tussen 18.30 en 21.00 uur

Locatie: Duinhal, Zeeduinweg 236 in Almere

 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk zienswijzen indienen

De zienswijzen kunnen gaan over het ontwerp-projectplan en/of de m.e.r.-beoordeling. Dat kan tot het einde van de terinzagetermijn, bij Waterschap Zuiderzeeland, via Postbus 229, 8200 AE in Lelystad of via a.smits@zuiderzeeland.nl.

 

Wilt u meer informatie?

Belt u dan met beleidsadviseur van Waterschap Zuiderzeeland Annet Smits, via telefoonnummer (0320) 274 911.

 

Naar boven