Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 7620Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp Kostentoedelingsverordening watersysteem- en wegenbeheer 2021

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2021 vastgesteld.

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken (met ingang van 10 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020) ter inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op de website van het waterschap.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze periode van 6 weken hun zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.