Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 4910Plannen | overigWatervergunning Eversdijkseweg Kapelle

Het waterschap heeft op 1 mei 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van twee hoogspanningsmasten bij de Eversdijkseweg te Kapelle.