Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 4840Plannen | overigWatervergunning Middelburgseweg Grijpskerke

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor de lozing in een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, gelegen bij de inrichting aan de Middelburgseweg in Grijpskerke.