Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 4591Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 21 april 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen voor landbouwkundige doeleinden op percelen gelegen aan de Driekwartweg in Sas van Gent.