Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 4590Plannen | overigWatervergunning Driekwartweg Sas van Gent

Het waterschap heeft op 10 april 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen en/of renoveren van verschillende inspectieputten van een afvalwatertransportleiding aan de Driekwartweg Sas van Gent.