Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 4066Overige besluiten van algemene strekkingBesluit mandaat illegale onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, gezien het besluit van het dagelijks bestuur van dinsdag 3 maart 2020, nr. 2019011749, besluit mandaat te verlenen aan de dijkgraaf en programmamanager Watersystemen om een last onder dwangsom op te leggen bij illegale onttrekkingen van water uit oppervlaktewaterlichamen.

 

Middelburg, 3 maart 2020

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf