Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2020, 3021Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2020

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 10 maart 2020 de Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2020, registratienummer 19.2888685, vastgesteld.

 

Toelichting

De Rijksoverheid hanteert ten behoeve van transparantie en gelijke behandeling een leidraad voor de invordering. Voor de invordering van waterschapsbelastingen heeft HHNK ervoor gekozen om grotendeels dezelfde regels als de Rijksoverheid te hanteren. Deze regels zijn als beleidsregels opgenomen in de Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2020.

 

Inwerkingtreding

De Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2020 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

Met deze bekendmaking wordt de Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2019, registratienummer 18.354557, ingetrokken.

 

Inzage

De volledige tekst van het besluit (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

 

Inlichtingen

Voor verdere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de heer F. Polak, telefoon 072 - 582 8282.