Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 2877Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 9 maart 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van riolering in de Gildenstraat en Achterweg in Kapelle.