Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 2876Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 9 maart 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de beregening van het golfterrein aan Justaasweg 4a in Axel.