Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 1880Plannen | overigWatervergunning Burgh-Haamstede

Het waterschap heeft op 19 februari 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van een drinkwaterleiding aan de Daleboutsweg en Kraaijensteinweg in Burgh-Haamstede.