Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 1877Plannen | overigWatervergunning Voorstraat Groede

Het waterschap heeft op 19 februari 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater in verband met het vervangen van een rioolleiding in de Voorstraat te Groede.