Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 1799Plannen | overigWatervergunning Polderweg Kruiningen

Het waterschap heeft op 10 februari 2020 een watervergunning verleend voor het infiltreren van drainwater in de bodem en het onttrekken van grondwater om te voorzien in irrigatiewater bij watertekort op een perceel bouwland aan de Polderweg in Kruiningen.