Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 14302Overige besluiten van algemene strekkingMededeling verlenen watervergunning

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor het ineen oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater, afkomstig van bodembeschermendevoorziening voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen. De inrichting waar de lozing plaatsvindt is gelegen aan de Vierlingweg in Rilland.