Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 14300Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Kats

Het waterschap heeft op 11 december 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitbreiden van een bedrijfsgebouw aan de Colijnsplaatse Groeneweg 2 te Kats.