Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 1313Plannen | overigProjectplan Verbetering waterafvoer Ossenisse ter inzage

Van maandag 27 januari tot maandag 9 maart 2020 ligt het ontwerp projectplan Verbetering waterafvoer Ossenisse ter inzage op het waterschapskantoor in Terneuzen. In het ontwerp projectplan wordt beschreven hoe de waterafvoer in Ossenisse verbeterd zal worden om te voorkomen dat er rioolvreemd water (schoon oppervlaktewater)de riolering in stroomt en dan getransporteerd en gezuiverd moet worden. Dit ontwerp-projectplan is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 21 januari 2020 vastgesteld. Na vaststellen van het definitieve projectplan zal de gedoogplicht procedure uit de Waterwet opgestart worden om de benodigde gronden voor het project te verwerven.

Zienswijzen

In genoemde periode kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen het ontwerpprojectplan. Deze bedenkingen kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.