Actualisatie legger oppervlaktewateren en legger regionale waterkeringen

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland maken het volgende bekend: dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 29 september 2020 de legger oppervlaktewateren en de legger regionale waterkeringen in ontwerp vastgesteld. Het gaat hierbij om actualisatie van een beperkt aantal trajecten. Hierop kunt u van 13 november 2020 tot en met 24 december 2020 uw zienswijzen inbrengen.

Het gebied verandert dagelijks. Dit geldt ook voor onze sloten, meren en andere vormen van oppervlaktewater. Er worden bijvoorbeeld nieuwe wateren gegraven of gedempt. Ook worden er waterkeringen versterkt of verlegd. In de legger zijn allerlei gegevens over deze oppervlaktewateren en waterkeringen opgeslagen. Dit maakt het een belangrijk instrument. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de legger namelijk onder andere voor de jaarlijkse controle op de onderhoudsplicht van de oppervlaktewateren en waterkeringen. Zo zorgen wij er samen met u voor dat iedereen die aan het water woont, er op werkt of zich bijvoorbeeld graag op het water begeeft, dit optimaal kan doen. De huidige leggers zijn inmiddels al weer twee jaar oud. Tijd voor een actualisatie.

U kunt de ontwerp leggers inzien via internet. U kunt daar de huidige en nieuwe situatie ook met elkaar vergelijken. De gewijzigde trajecten ten opzichte van de huidige legger zijn met een blauwe stippellijn (waterkeringen) of rode en paarse stippellijn (oppervlaktewateren) gemarkeerd. Beide ontwerp leggers vindt u hier: www.rijnland.net/regels/legger/actualisatie-legger

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over de ontwerpleggers schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Alleen op de gewijzigde trajecten ten opzichte van de huidige legger is inspraak mogelijk. Deze trajecten zijn met een stippellijn in afwijkende kleur gemarkeerd op bovenstaande website. Vermeld in uw reactie altijd of deze gaat over de legger waterkeringen of legger oppervlaktewateren.

Tot en met 24 december 2020 kunt u uw gemotiveerde zienswijze over de ontwerplegger(s) op de volgende wijze indienen:

 • 1.

  Bij voorkeur via het legger contactformulier.

 • 2.

  Per post: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

  t.a.v. dhr J.A. Veer

  Postbus 156

  2300 AD Leiden

 • 3.

  Per e-mail:  post@rijnland.net

 • 4.

  Mondeling: Ons kantoor is i.v.m. de coronacrisis gesloten. Een mondelinge zienswijze kunt u daardoor nu alleen telefonisch doorgeven via ons KlantContactTeam (071 - 306 3535)

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt door het bestuur van Rijnland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve legger vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.rijnland.net/legger of neem contact op met ons KlantContactTeam via telefoonnummer 071 - 306 3535 of e-mail: info@rijnland.net.

Het belang van het beheer van water

Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. In dat gebied ligt veel oppervlaktewater (sloten, kanalen, meren, plassen) met een lengte van bijna 12.000 km en ruim 1200 km waterkeringen.

Leiden, 13 november 2020

Naar boven