Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 1103Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Grote Kreekweg 1 Hulst

Het waterschap heeft op 27 januari 2020 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder ter plaatse van Grote Kreekweg 1 in Hulst.