Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 9566Overige besluiten van algemene strekking[Watervergunning ]

 

[Het waterschap heeft op 28 augustus 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen van gewassen op landbouwpercelen aan de Kloosterweg in Koewacht.

Vul hier de regelingtekst in]

 

Namens deze,

dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen