Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 9Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning inrichten terrein en bouw appartementen ‘De Xaete’ Korringaweg te Yerseke

Waterschap Scheldestromen heeft op 12 december 2018 een watervergunning verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V., voor de bouw van appartementen ‘De Xaete’ en de inrichting van het terrein aan de Korringaweg te Yerseke.