Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 8541Plannen | overigWatervergunning voor de bouw van een radartoren en het verleggen van kabels en leidingen aan de Kanaalweg 94 te Yerseke

Waterschap Scheldestromen heeft op 10 juli 2019 een watervergunning verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta Beheer- en exploitatieteam Schelderadarketen te Vlissingen, voor de bouw van een radartoren en het verleggen van de kabels en leidingen t.b.v. de radartoren aan de Kanaalweg 94 te Yerseke.