Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 7360Plannen | overigTijdelijke watervergunning en tijdelijk ontheffing wegen voor het aanleggen van een tijdelijke toerit ten behoeve van de realisatie 380 KV verbinding te Rilland

Werkzaamheden Westelijke Spuikanaalweg te Rilland.

Waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2019 een tijdelijke watervergunning en ontheffing wegen verleend aan Tennet B.V. te Arnhem voor de aanleg van een tijdelijke toerit naar de werkweg aan de Westelijke Spuikanaalweg te Rilland.