Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 6859Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 6 juni 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de renovatie van het rioolstelsel in het binnengebied van Kloosterzande.