Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 5868Overige besluiten van algemene strekkingJaarverslaggeving 2018

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de jaarverslaggeving 2018 met ingang van 22 mei 2019 gedurende 14 dagen ter inzage is gelegd.

U kunt het ontwerp inzien bij de recepties in de hoofdkantoren van het waterschap, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 6 juni 2019.

Bedenkingen tegen dit ontwerp kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Een exemplaar van de jaarverslaggeving 2018 is te downloaden op www.scheldestromen.nl.

Middelburg, 22 mei 2018