Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 5213Overige overheidsinformatieOntwerp wijziging Keur 2017, ontwerp Legger Knardijk en ontwerp Beleidsregel Knardijk

Op 23 april 2019 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden ingestemd met de ontwerp wijziging van de Keur 2017, de ontwerp Legger Knardijk en de ontwerp Beleidsregel Knardijk.

Voordat het waterschap de Keur, de Legger en de Beleidsregel definitief maakt, kunt u van 9 mei tot en met 20 juni uw zienswijze indienen op de voorgestelde aanpassingen.

Wat wijzigt er?

 • 1.

  Het waterschap borgt de nieuwe status van de kering achter de Kadoelersluis in de Keur.

 • 2.

  Het waterschap neemt de ligging van de regionale kering in Lemmer op in de Keur en geeft aan wanneer de vergunningplicht van toepassing is.

 • 3.

  In 15 buitendijkse gebieden heeft het waterschap door gewijzigd provinciaal beleid geen taak meer. De Keur wordt hierop aangepast. 

  Zienswijze indienen

  U vindt de ontwerp Keur en Beleidsregel links in de externe bijlagen; de ontwerp Legger vindt u via deze link naar de website. Inspraak is mogelijk door het indienen van een gemotiveerde zienswijze. Geeft u daarbij aan op welk onderdeel (Keur, Legger of Beleidsregel) uw zienswijze betrekking heeft. Voor de Keur geldt dat u alleen een zienswijze kunt indienen op de wijzigingen die worden voorgesteld, niet op artikelen die ongewijzigd blijven.

   

  Stuur uw zienswijze naar keur2019@zuiderzeeland.nl of: Waterschap Zuiderzeeland, t.a.v. college van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

   

  Informatie

  Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het team Waterveiligheid van Waterschap Zuiderzeeland via telefoonnummer 0320 274 911.