Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 4189Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Grafelijkheid Vogelwaarde

Het waterschap heeft op 8 april 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen van gewassen op een landbouwperceel aan de Grafelijkheid in Vogelwaarde.