Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 4187Overige overheidsinformatieWijzigingsbesluit Watervergunning

Het waterschap heeft op 3 april 2019 besloten om de op 8 oktober 2015 verleende watervergunning ten behoeve van de bouw van 12 hoogspanningsmasten en een hoogspanningsstation te Rilland te wijzigen.