Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 4186Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Oost-Souburg

Het waterschap heeft op 1 april 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg infrastructuur bedrijventerrein Souburg II in Vlissingen.