Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 3215Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie ontwerp-besluit wijziging watervergunning strandpaviljoen Pier 7 Badstrand Vlissingen

Het waterschap heeft besloten mee te werken aan het jaarrond in stand houden en gebruiken van het strandpaviljoen Pier 7 op het badstrand te Vlissingen. Om dat mogelijk te maken wordt de watervergunning die het waterschap in 2017 voor het strandpaviljoen heeft verleend, gewijzigd.

Het ontwerp-besluit waarmee de watervergunning wordt gewijzigd ligt met ingang van 27 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tijdens kantooruren. Het ontwerp-besluit ligt ook ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen.

Gedurende deze periode kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingebracht op het ontwerp-besluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.

Het ontwerp-besluit wordt tevens gepubliceerd op www.overheid.nl en op de website van het waterschap.