Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2019, 2879Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 28 maart 2019

 

Op 28 maart 2019 vindt in het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden, de openbare vergadering plaats van:

het algemeen bestuur

(aanvang: 20.00 uur)

 

Agenda:

 

* Opening

 

* Installatie nieuwgekozen leden van het algemeen bestuur

 

* Mogelijkheid van reflectie op verkiezingsuitslag

 

* Sluiting

 

 

Vanaf dinsdag 19 maart a.s. liggen de stukken ter inzage in het waterschapskantoor en zijn ze te raadplegen op de website: http://wetterskipfryslan.notubiz.nl