Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 2151Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Zuiddijk Noordgouwe

Het waterschap heeft op 14 februari 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening op een landbouwperceel aan de Zuiddijk in Noordgouwe.