Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 2145Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Wilgenweg 2, Burgh-Haamstede

Het waterschap heeft op 11 februari 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken en retour bemalen van grondwater voor het realiseren van een nieuwe woning inclusief kelder en zwembad aan de Wilgenweg 2 in Burgh-Haamstede.