Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 1474Plannen | overigWatervergunning realisatie gebouw bestemd voor afval aan de Westerhavenweg 2E te Vlissingen

Waterschap Scheldestromen heeft op 31 januari 2019 een watervergunning verleend aan Orsted Wind Power Netherlands B.V. voor de bouw van een gebouw bestemd voor afval aan de Westerhavenweg 2E te Vlissingen.