Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 13129Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning De Weverij Heikant

Het waterschap heeft op 3 december 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een riolering ter plaatse van de Weverij in Heikant.