Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2019, 12602Plannen | overigOntwerp-projectplan gemaal en inlaat Noorder- of Rietpolder.

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht opent inspraak voor ontwerp-projectplan gemaal en inlaat Noorder- of Rietpolder.

Inspraak ontwerp-projectplan gemaal en inlaat Noorder- of Rietpolder.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de Noorder- of Rietpolder gemeente Gooise Meren een projectplan wordt voorbereid. De Noorder- of Rietpolder betreft het gebied tussen het IJmeer, de Vecht en de Muidertrekvaart. Het plan bevat maatregelen die nodig zijn voor het peilbeheer van de Noorder- of Rietpolder.

Inzien van stukken

Het ontwerp-projectplan ligt van 2 december 2019 tot en met 13 januari 2020 ter inzage op het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam. U kunt het ontwerp-projectplan ook inzien op www.agv.nl/inspraak.

Inspraak

Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt kunnen bewoners en belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken. Stuur een schriftelijke zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam met als onderwerp ‘Projectplan gemaal en inlaat Noorder- of Rietpolder’. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken? Neem dan contact op met Toon van den Boer via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief). U kunt ook online een zienswijze indienen via de website www.agv.nl/inspraak. Het Algemeen Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het plan en past het plan zo nodig aan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900-9394 (lokaal tarief) en vragen naar Toon van den Boer.

Amsterdam, 29 november 2019